Vi yder alkoholbehandling af høj faglig kvalitet. Vi nedsætter ventetiden og letter adgangen til behandling. Vi arbejder efter Den Danske Kvalitets Model (DDKM) og sætter kvalitets- og patientsikkerhed højt.

Kvaliteten kontrolleres jævnligt af ekstern uvildig aktør f.eks. Socialstyrelsen. Herunder ses den samlede vurdering fra forskellige tilsyn og et eksempel på kvalitetsmåling. Kvaliteten af abstinensteamet måles på effekt og brugertilfredshed. Vi tror på en samarbejdende tilgang som hviler på respekt, ligeværd, engagement og omsorg.

Vi sætter faglighed og empati højt. Vi tror på at forandring altid er muligt. Vores metode er Motivational Interviewing, som fremmer indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens. Vores faglige tilgang er anerkendende, skadesreducerende, farmakologisk behandling i kognitiv referenceramme.

Vi understøtter klientens medinddragelse og indflydelse på eget liv. Vi understøtter klientens kontakt til og samvær med familie og netværk. Vi understøtter klientens fysiske og mentale sundhed og trivsel. Vi støtter klienten i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Der afholdes møder om kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde. Der laves kvalitetsovervågning, herunder journalaudits, patient spørgeskemaer, kontrol af rengøring, apparatur, håndhygiejne, utilsigtede hændelser mm. Hvis der konstateres kvalitetsbrist, diskuteres dette og der iværksættes umiddelbart kvalitetsforbedringstiltag. Effekt af disse evalueres løbende.

Få hjælp i dag

Tag kontakt til os på telefonen eller udfyld vores formularer. Det er anonymt og vi har tavshedspligt.