Halsnæs Kommune Uanmeldt tilsyn, Abstinens-Teamet September 2012

Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Halsnæs Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Abstinens-Teamet.

BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer.

Det overordnede indtryk af Abstinens-Teamet er, at borgere med behov for støtte til afrusning og abstinensbehandling får god støtte til at gennemføre behandlingen, og at den borger, som tilsynet taler med, oplever stor tilfredshed med sit afrusningsforløb. Det er tilsynets vurdering, at Abstinens-Teamet tilbyder et særdeles kompetent behandlingsforløb i forhold til afrusning og abstinensbehandling, og at der anvendes evidens i arbejdet med borgerne.

Tilsynet noterer sig, at der efter hvert behandlingsforløb fortages en effektmåling, og at langt størstedelen af de 115 borgere, der det sidste år har gennemgået et afrusnings- og abstinensforløb gennem Abstinens-Teamet, har været tilfredse med forløbet. Tilsynet anerkender den kontinuerlige effektmåling.

Tilsynet vurderer, at borgerne er inddraget i væsentlige beslutninger vedrørende behandlingsforløbet, og at behandlerne har fokus på at sikre en god omgangsform og sprogbrug i forhold til den enkelte borger.

Det er endvidere tilsynets vurdering, at behandlerne er refleksive til egen forholdemåde, og at den borger, som tilsynet taler med udelukkende har oplevet en god omgangsform, og følt sig forstået.

Det er desuden tilsynets vurdering, at Abstinens-Teamet i deres organisering af et behandlingsforløb hele tiden har øje for borgerens tryghed og trivsel, ligesom der er fokus på hele familiens, herunder evt. børns tryghed og trivsel, jf. den skærpede underretningspligt.

Tilsynet vurderer, at samarbejdet med eksterne konsulenter er velfungerende og at leder har fokus på behandlernes trivsel og sikkerhed.

Endelig er det tilsynets vurdering, at retningslinjer og procedure vedrørende medicinhåndtering og magtanvendelse bliver håndteret korrekt