Socialtilsyn 2017

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Abstinens-teamet vurderes at være et meget velkvalificeret og veldrevet ambulant alkoholbehandlingstilbud, der primært arbejder ud fra en sundhedsfaglig profil, hvor såvel leder som medarbejdere har stor viden om og erfaring med målgruppen.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppe; voksne i alderen 1885 år med et problematisk forbrug af alkohol og som ønsker at blive ædru. Der er et klart formål med indsatsen i at hjælpe og støtte borgerne til at blive ædru og fri for abstinenssymptomer.

Selve afrusningen foregår i borgerens eget hjem af en af de konsulenter, der er ansat i tilbuddet og med tæt kontakt til tilbuddets leder, der er uddannet psykiater.

I tilbuddet er der opmærksomhed på, at en afrusning ikke kan stå alene, og borgerne orienteres om muligheder for videre alkoholbehandling. Endvidere er der et tæt samarbejde med Halsnæs Alkoholambulatorium, som holder til i samme bygning, hvilket er med til at sikre det høje faglige niveau.

Tilbuddet arbejder ud fra en skadereducerende -, anerkendende -, kognitiv - og farmakologisk tilgang med motiverende samtale (MI) som metode, hvilket vurderes at være meget relevant for målgruppen.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er inddraget i beslutninger vedrørende deres behandlingsforløb.

Det er socialtilsynets vurdering, at der er en meget høj grad af borgertilfredshed i tilbuddet. Af tilbuddets egne undersøgelser fremgår, at gennemførelsesprocenten er høj, ligesom brugertilfredshedsundersøgelsen vidner om stor tilfredshed med ydelsen, der leveres. Endelig beskriver de borgere og pårørende, socialtilsynet har interviewet i forbindelse med tilsynet, medarbejderne og tilbudsleder som yderst kompetente og anerkendende. Det opleves at der leveres en helhedsorienteret løsning med opstart af behandling samme dag, som borgeren henvender sig. Der er fra start fokus på hele borgerens situation, og der leveres støtte og opbakning gennem hele forløbet også i forhold til eventuelt efterbehandling